Immigració A Andorra / Viu A Andorra

Andorra és un destí privilegiat per a molts que busquen una qualitat de vida superior, seguretat i avantatges fiscals. La nostra guia t’ajudarà a navegar per l’emocionant procés de fer d’Andorra la teva nova llar.

Immigració A Andorra

Andorra és un país que ofereix un gran ventall d’avantatges en molts àmbits, tant en l’ àmbit sanitari, fiscal i educatiu com en el de la seguretat. Per tots els avantatges que ofereix el Principat d’Andorra, cada cop hi ha més persones que volen traslladar la seva residència al Principat d’Andorra. Si tu ets un d’ells, queda’t al nostre web a descobrir com fer la immigració a Andorra amb la nostra ajuda.

Requisits Per La Teva Residència A Andorra

sitting human woman workplace paper 1

Si vols residir a Andorra, necessites tenir l’autorització o permís de residència. Existeixen diversos tipus de permisos per a la teva residència a Andorra. Tots ells tenen les seves obligacions, drets, requisits i condicions amb la seva documentació i tràmits corresponents.

Actualment, existeixen diversos tipus de residència per a viure al principat Andorrà. A ICOB te’ls expliquem!

Permisos De Residència A Andorra

Residències Actives

 • Per compte propi
 • Per compte aliè.
 • Temporal
 • Nòmada digital
 • Programa per a emprenedors

Residències Passives

 • Sense Activitat Lucrativa.
 • Reagrupaments familiars
 • Professionals amb projecció internacional
 • D’interès cultural, científic o esportiu.

Altres

 • Fronterers
 • Treball sense residència
 • Baixa

Residència Activa A Andorra. Drets, Obligacions I Condicions

Obtenir la residència Activa a Andorra, et dona el dret de viure de forma oficial a Andorra on també treballar i desenvolupar la teva carrera professional. Tots els permisos de residència tenen punts en comú com a requisits:

Requisits Per Tenir Residència A Andorra

 

 • Ser major d’edat (més de 18 anys).
 • No tenir antecedents penals ni judicials.
 • Realitzar un examen mèdic.
 • Contracte de treball, tenir una Societat a Andorra o disposar de l’expedient d’inversió estrangera (requisit per crear una empresa a Andorra).
 • Comprometre’s i complir com a mínim 183 dies a Andorra.
 • Tenir permís de immigració.
 • Alta al CASS, la Seguretat Social Andorrana.
 • En el cas de que es tingui, homologar el permís de conducció i canviar la matrícula del cotxe (6 mesos a partir de la data d’obtenció de la residència).

Residència Activa. Si vens a Andorra a treballar per compte aliè…

Coneix els drets, i obligacions que tens si vens a viure a Andorra treballant en una empresa:

Drets:

Obtindràs l’autorització per residir a Andorra i podràs treballar a una empresa durant la vigència del permís.

Obligacions:

Disposar d’un contracte laboral en una empresa andorrana i ser resident de forma permanent a Andorra és essencial. També has de complir amb la quota reglamentària establerta pel Govern d’Andorra.

¿Quina documentació i renovacions haig de fer si vens a Andorra a treballar per compte aliè?

business people signing contract

La documentació que necessites per viure a Andorra és el passaport, antecedents penals, estat civil, document que verifiqui el teu allotjament, currículum, punts de la CASS, fotografia de carnet recent, el Certificat de Residència del Comú i els butlletins salarials.

Per altra banda, les renovacions que hauràs d’anar fent són poques. Tingues en compte que la primera autorització té una durada d’un any. Després hauràs de fer la renovació tres cops durant dos anys. Passat aquest període de dos anys, les renovacions són de 10 anys.

Andorra te un acord especial amb els Països del Trilateral (França, Espanya i Portugal). Si vens d’aquests països tenim menys requisits.

Si al contrari vens d’altres països, necessitaràs 2 anys d’experiència laboral acreditada o una formació adequada al lloc de feina pel que et sol·liciten a Andorra.

CONTACTA’NS ja que cada cas es diferent.

Residència Activa. Si vens a Andorra a treballar per compte propi…

Coneix els drets, i obligacions que tens si vens a viure a Andorra treballant per compte propi:

Drets:

Amb aquest permís podràs residir a Andorra i treballar per compte propi de forma permanent sempre que estigui en vigor l’autorització de residència a Andorra.

Obligacions:

La teva permanència a Andorra anirà lligada als resultats de la teva activitat empresarial. Un dels requisits serà entregar el dipòsit de comptes.

¿Quina documentació i renovacions haig de fer si vens a Andorra a treballar per compte propi?

La documentació que et demanaran per viure a Andorra treballant per compte propi  el passaport, antecedents penals, estat civil, document que verifiqui el teu allotjament, currículum, punts de la CASS o Vida Laboral, la documentació amb la inversió estrangera o professional lliure i el Certificat de Residència del Comú.

Hauràs de fer un dipòsit de 50.000€ a l’Autoritat Financera Andorrana. Aquest dipòsit el recuperaràs quan abandonis el país.

Les renovacions que hauràs d’anar fent són senzilles. La primera autorització té una durada d’un any. Després hauràs de fer la renovació tres cops durant dos anys. Un cop hagi passat aquest període, les renovacions hauran de ser cada 10 anys.

A ICOB t’ajudarem en tot aquest procés de venir a viure a Andorra. ¡Contacta amb nosaltres!

Residència Activa. Si vens a Andorra a treballar de forma temporal…

 

La documentació que et demanaran per viure a Andorra treballant per compte propi  el passaport, antecedents penals, estat civil, document que verifiqui el teu allotjament, currículum, punts de la CASS o Vida Laboral, la documentació amb la inversió estrangera o professional lliure i el Certificat de Residència del Comú.

S’assignen aproximadament 4500 places anuals per a residències temporals, les quals requereixen un precontracte amb una empresa andorrana. La validesa de la residència es limita únicament a la temporada per a la qual es realitza la contractació, tot i que pot allargar-se amb l’assessorament adequat per part nostra.

Les renovacions que hauràs d’anar fent són senzilles. La primera autorització té una durada d’un any. Després hauràs de fer la renovació tres cops durant dos anys. Un cop hagi passat aquest període, les renovacions hauran de ser cada 10 anys.

A ICOB t’ajudarem en tot aquest procés de venir a viure a Andorra. ¡Contacta amb nosaltres!

Residència activa. Si ets un nòmada digital

 

Aquesta tipologia de residència va adreçada a tota persona nouvinguda que per dur a terme el seu treball no requereixi disposar d’una ubicació geogràfica concreta i utilitzi les telecomunicacions i la tecnologia. Si aquest es el teu perfil et demanarem:

 • Original i fotocopia del passaport
 • Certificat d’antecedents penals postil·lats tant del país de la teva nacionalitat com d’aquells on hagis residit legalment
 • Haver obtingut una resolució favorable del Ministeri d’Economia
 • Fotografia de carnet en color (35x45mm)
 • Disposar d’un habitatge que reuneixi les condicions mínimes d’habitabilitat o proves de l’adquisició d’un habitatge.
 • Document acreditatiu del estat civil
 • Compromís de fixar la seva residència 90 dies l’any a Andorra
 • Acreditar que disposa de mitjans econòmics suficients per residir a Andorra
 • Justificar i tenir en vigència cobertura sanitària per Andorra, assegurança de malaltia i incapacitat.
 • Inscripció Comunal

Aquest tipus de residència pot entrar en conflicte amb la residència fiscal seguint els criteris de la OCDE. La concessió de la residència ve supeditada al control del Ministeri d’Economia.

Com a punt forts, et demana que siguis a Andorra 3 mesos l’any i no es necessari un dipòsit de capital a la AFA.

Residència activa. Si ets un emprenedor amb projecció d'èxit

 

Aquesta tipologia de residència va adreçada a tota persona nouvinguda que per dur a terme el seu treball no requereixi disposar d’una ubicació geogràfica concreta i utilitzi les telecomunicacions i la tecnologia. A més, farà falta participar en un dels programes per a emprenedors estrangers que impulsi el Ministeri.

Si aquest es el teu perfil et demanarem:

 • Original i fotocopia de Passaport
 • Certificat d’Antecedents Penals postil·lats tant del país de la teva nacionalitat com d’aquells on hagis residit legalment
 • Haver obtingut una resolució favorable del Ministeri d’Economia
 • Fotografia de carnet en color (35x45mm)
 • Disposar d’un habitatge que reuneixi les condicions mínimes d’habitabilitat o proves de l’adquisició d’un habitatge.
 • Document acreditatiu del estat civil
 • Compromís de fixar la seva residència 90 dies l’any a Andorra
 • Acreditar que disposa de mitjans econòmics suficients per residir a Andorra
 • Justificar i tenir en vigència cobertura sanitària per Andorra, assegurança de malaltia i incapacitat.
 • Inscripció Comunal

Aquest tipus de residència pot entrar en conflicte amb la residència fiscal seguint els criteris de la OCDE. La concessió de la residència ve supeditada al control del Ministeri d’Economia. Són residències que es concediran en pocs casos relacionats amb projectes que tinguin una viabilitat econòmica i tutelats per incubadores d’empreses.

Com a punt forts, et demana que siguis a Andorra 3 mesos l’any i no es necessari un dipòsit de capital a la AFA.

Residència Passiva a Andorra. Drets, obligacions i condicions

La residència passiva a Andorra et dona el dret de poder residir a Andorra sense haver de realitzar cap activitat al país. Per tenir aquest permís de residència passiva, pots fer-ho de tres formes diferents. Segons el teu perfil podràs fer-ho d’una manera o d’una altra.

Drets:

Obtindràs l’autorització per residir a Andorra sense tenir l’obligació de tenir un contracte laboral ni una empresa, durant la vigència del permís.

Obligacions:

Hauràs de complir amb la quota reglamentària establerta i viure de forma efectiva a Andorra durant un període mínim de 90 dies a l’any, sense haver de tenir cap contacte laboral ni exercir cap activitat professional. També es requereix fer un dipòsit de 47.500€ per part del membre de la família que inicia el procés i 9500€ per cada membre de la família que es vulgui reagrupar (cònjuge i/o fills menors d'edat).

¿Quina documentació i renovacions haig de fer si vens a Andorra amb el permís de Residència Passiva?

Per adquirir el teu permís de residència passiva a Andorra, hauràs de tenir en vigor el teu passaport o DNI, portar els antecedents penals, documents d’allotjament i del teu estat civil, currículum, document que demostri que els teus ingressos anuals i el certificat de residència del Comú.

A l’hora de renovar el teu permís de residència passiva a Andorra, ho hauràs de fer passats dos anys de la primera autorització. Un cop passats aquests dos anys, la segona renovació tindrà una durada de tres anys. Passat aquest període les renovacions s’hauran d’anar fent cada deu anys.

Si tens qualsevol dubte, a ICOB t’acompanyarem durant tot el procés de venir a viure a Andorra.

Tipus De Residències Sense Activitat Lucrativa

business people shaking hands together 2

Residència sense actividat lucrativa

Per obtenir el permís de residència sense activitat lucrativa, has d’invertir mínim 600.000€ en actius andorrans per poder mostrar el teu compromís amb el Principat d’Andorra. Aquests actius andorrans poden ser els següents:

 • Invertir en participacions de capital social o de fons propis de societats que resideixen a Andorra.
 • Residir un mínim de 90 dies l’any
 • Instruments de deute o finances emesos per entitats fiançares a Andorra.
 • Adquirir béns immobles situats en el territori andorrà.
 • Instruments de deute emesos per qualsevol Administració Pública d’Andorra.
 • Assolir productes d’assegurança de vida contractats amb entitats residents en el Principat d’Andorra.
 • Dipòsits a l’Autoritat Financera Andorrana.

Finalment, per aconseguir el permís de Residència sense activitat lucrativa hauràs de realitzar un dipòsit a l’Autoritat Financera Andorrana de 47.500 €, aquest import se’t retornarà si en algun moment decideixes deixar de residir a Andorra. Per altra banda, per cada persona que estigui a càrrec teu amb la condició de resident sense activitat lucrativa, el titular d’aquesta persona o persones, haurà d’abonar 9.500 € per persona al dipòsit de l’Autoritat Financera Andorrana.

Residència per reagrupament familiar:

young family moving into new home
 Per obtenir aquest tipus de residència i reagrupar un cònjuge, descendent o ascendent; has d’haver com a mínim haver cotitzat 3 mesos integres a la CASS.

Podràs portar la teva família en funció dels ingressos que disposis.

Per exemple, el 2024 el salari mínim a Andorra era de 1376,27€. A part del sou mínim has de demostrar ingressos per valor de:

 • Cònjuge * un 100% del salari mínim afegit
 • Fills o menors a càrrec * un 70% del salari mínim afegit
 • Ascendents o persones tutelades * un 100% del salari mínim afegit

Si volguéssim reagrupar una parella i un fill, hauríem de tindre un sou brut en nòmina de com a mínim 3715,92€. En el cas dels empresaris, les rendes necessàries es determinen mitjançant certificació bancaria.

Residència per a professionals amb projecció internacional i per raons d’interès científic, cultural i esportiu

La residència per a professionals amb projecció internacional per raons d’interès científic, cultural i esportiu és perfecta per a professionals que estableixin la seva seu o base d’activitat a Andorra. Per obtenir aquest tipus de residència hauràs de:

 • Viure a Andorra un mínim de 90 dies per any
 • Prestar almenys el 85% dels serveis fora d’Andorra
 • Comprar o llogar un habitatge al Principat d’Andorra.
 • Poder demostrar la viabilitat econòmica de l’activitat que desenvoluparà dins del Principat d’Andorra.
 • Tenir els mitjans econòmics suficients tant per a un mateix com per a les seves persones a càrrec a Andorra.
 • Realitzar un dipòsit a l’Autoritat Financera Andorrana de 47.500 €, aquest import se’t retornarà si en algun moment decideixes deixar de residir a Andorra. Per altra banda, per cada persona que estigui a càrrec teu amb la condició de resident sense activitat lucrativa, el titular d’aquesta persona o persones haurà d’abonar 9.500 € per persona al dipòsit de l’Autoritat Financera Andorrana.

Residència per ingrés en centres geriàtrics o per ingrés en centres de cures mèdiques o terapèutiques

doctor talking senior man indoors
El permís de residència per ingrés en centres geriàtrics o per ingrés en centres de cures mèdiques o terapèutiques et permet residir a Andorra durant al menys 90 dies per any natural.

A l’hora d’obtenir aquest permís de residència has de tenir de complir uns requisits:

 • Viure a Andorra un mínim de 90 dies per any.
 • No pots exercir cap activitat laboral o professional.

Demostrar que tens els mitjans econòmics suficients.

Permís de treball com a fronterer

Si bé treballar a Andorra pot ser un repte atractiu i els sous per norma general són més elevats que a Espanya, l’habitatge al país s’ha encarit aquests últims anys degut a diversos fenòmens socials/econòmics I viure en poblacions properes a Andorra és una opció cada vegada més freqüent tant per a treballadors com a nacionals. Aquest tipus de permís et permet treballar a Andorra, obrir un compte bancari al país, tindre accés al sistema sanitari andorrà, cotitzar al nostre sistema de pensions; però residint en poblacions properes d’Espanya i França.

Si aquest es el teu perfil et demanarem:

 • Original i fotocopia de passaport i DNI
 • Certificat d’Antecedents Penals postil·lats tant del país de la teva nacionalitat com d’aquells on hagis residit legalment
 • Complir els requisits marcats per Immigració y les quotes establertes.
 • Contracte laboral d’una empresa andorrana
 • Fotografia de carnet en color (35x45mm)
 • Acreditar mitjançant certificat de residència i contracte de lloguer el domicili proper a territori andorrà
 • Document acreditatiu del estat civil
 • Currículum

També amb aquest tipus de permís pagaràs impostos en territori Espanyol o Francès. NO tindràs dret a homologar el teu permís ni a tenir vehicle matrícula andorrana. Existeix un criteri de distància amb Andorra que es el que marca la possibilitat ser fronterer (a 30 km aprox.)

Contacta’ns i explica’ns el teu cas .

Permís de treball sense residència

Es un fet que després del 2020 i amb ajut de les tecnologies, molts de nosaltres, treballadors i empresaris; vàrem veure que no era necessari viure a proximitat d’on treballem per anar a una oficina.

Infinitat de professions que parteixen tant de suports telefònics com majoritàriament de suports digitals. La idea que podem fer una reunió d’equip online o oferir als treballadors la possibilitat de viure on volen tenint en compte les seves necessitats vitals/personals ha revolucionat el món del treball.

Andorra ofereix també la possibilitat de treballar per a una empresa del país, des d’allà on vulguis. Al costat dels teus éssers estimats o en un entorn paradisíac.

Si aquest es el teu cas et demanarem:

 • Original i fotocopia de Passaport i DNI
 • Certificat d’Antecedents Penals postil·lats tant del país de la teva nacionalitat com d’aquells on hagis residit legalment
 • Complir els requisits marcats per Immigració I les quotes establertes.
 • Contracte laboral d’una empresa Andorrana amb un salari fix superior a 3 vegades el salari mínim.
 • Fotografia de carnet en color (35x45mm)
 • Document acreditatiu de domicili.
 • Document acreditatiu del estat civil
 • Justificant d’una assegurança privada per malaltia que cobreixi al país de residència.
 • Currículum

Amb aquest tipus de residència, desapareix el criteri de distància.

Contacta’ns per saber-ne més sobre aquesta nova modalitat de permís de treball.

Baixa

Es una realitat que cada any persones noves arriben a Andorra però també n’hi han que marxen. Independentment del motiu que et porti a marxar del País, volem Fer-t’ho més fàcil, gestionant totes aquelles obligacions que tinguis i perquè puguis encarar nous projectes a la teva vida.

Necessitarem/gestionem:

 • Baixa Comú i taxes comunals saldades
 • Baixa país
 • Quitança
 • Certificats (en cas de dipòsit de capital a la AFA )

Et podem ajudar a tancar aquest capítol de la teva vida en qualsevol tràmit o gestió que hagis de fer a Andorra. Contacta’ns.

Residència fiscal

thoughtful businessman sitting with open laptop computer looking worried while thinking about planning top view
Quan tens la residència a Andorra, pots viure al Principat de forma oficial i formal, però no et dona el dret d’obtenir la residència fiscal andorrana per pagar els impostos al país quan venen de rendes a mundials. Les persones només tenen residència fiscal en un únic país, però alhora es pot tenir permís de residència a diferents països durant l’exercici fiscal.

Per definir i determinar quin és el país en què una persona física o jurídica és resident en l’àmbit fiscal, hem de valorar uns criteris que defineixen la residència fiscal d’aquella persona. Aquests criteris es basen en el model de l’OCDE i són els següents:

 • Ser resident fiscal a l’Estat, territori o jurisdicció durant un període mínim de 183 dies, o on la persona tingui el seu habitatge permanent.
 • Si no compleix algun dels punts anteriors, serà resident fiscal on tingui el centre d’interessos econòmics.
 • En el cas de no complir cap dels altres punts, serà resident fiscal on tingui el seu centre d’interessos vitals com la residència del seu nucli familiar.
 • Si arribats a aquest punt, encara no compleix algun d’aquests criteris, es valora on s’allotja de forma habitual.
 • Es valora el criteri de la nacionalitat.

I per últim, si no es compleix cap dels criteris mencionats s’intenta arribar a un acord per les dues parts.

Com Pots Tramitar La Teva Residència A Andorra?

L’obtenció del permís de residència a Andorra és un procés que requereix diversos tràmits. Aquests tràmits es poden accelerar amb l’ajuda d’experts en aquests tipus de tràmits. A ICOB som professionals que t’ajudarem a agilitzar i completar satisfactòriament el teu permís de residència a Andorra.

El procés per obtenir el permís de residència i les seves renovacions pertinents depèn del tipus de residència que necessitis. Amb el suport de consultors professionals com els del nostre equip d’ICOB podràs aconseguir el teu permís de residència de la millor forma possible.

Et recomanem que deixis a les nostres mans les renovacions, ja que el nostre “know-how” farà que la renovació tingui èxit.

Depòsit A L’Autoritat Financera Andorrana (AFA)

business man financial inspector secretary making report calculating checking balance internal revenue service inspector checking document audit concept

Les autoritats andorranes han establert recentment que a l’hora de fer inversions estrangeres, amb el permís de treballar per compte propi com a administrador d’una societat, i per als permisos de residències passives, s’ha de dipositar obligatòriament una fiança a l‘Autoritat Financera d’Andorra (AFA).

Aquest import que s’ha d’abonar a l’Autoritat Financera d’Andorra pot ser un problema a l’hora de decidir invertir i viure al Principat d’Andorra. Però aquesta quantitat es recupera totalment sense cap mena de problema un cop et donis de baixa al Principat d’Andorra. L’únic inconvenient que et pots trobar per retornar-te aquesta fiança, és en el cas que tinguis deutes amb les administracions andorranes o similars.

Aquesta fiança ha estat establerta al país a causa de la gran quantitat de problemes deguts a falsos autònoms i persones físiques o jurídiques que deixaven la seva residència a Andorra deixant deutes a les administracions. Per poder combatre aquesta problemàtica, es va decidir posar de forma obligatòria aquesta fiança per demostrar el compromís dels nous residents al Principat d’Andorra.

Taula de continguts

Comença Ara

Abrir chat
Hola 👋
En què et podem ajudar?