Seguretat social andorrana: descobreix com funciona

Tot i tenir baixos impostos, Andorra compta amb un sistema de seguretat social.

Tot i tenir baixos impostos, Andorra compta amb un sistema de seguretat social anomenat Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS). Aquest sistema té la finalitat de garantir la protecció, tant contributiva com no contributiva, de les persones assegurades. Per tant, garanteix les prestacions adequades per cobrir les necessitats personals, juntament amb el dret a accedir al sistema sanitari. A continuació, us expliquem com funciona el sistema de seguretat social andorrana.

concepto politica seguro vida salud finanzas seguros

Què és la Caixa Andorrana de la Seguretat Social?

A Andorra, la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) regula la cobertura mèdica i els serveis socials. Per beneficiar-se de la cobertura mèdica al país, l’afiliació a la CASS és obligatòria, especialment per als empleats i per a la majoria dels residents. D’altra banda, també s’encarrega de gestionar els reemborsaments de les despeses mèdiques i hospitalàries.

Com funciona la seguretat social andorrana?

La Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) es divideix en dues branques: branca general i de jubilació.

  • La branca general comprèn prestacions com ara el reemborsament, la incapacitat, la invalidesa, la maternitat, el capital per mort, la paternitat, el risc durant l’embaràs i les pensions d’orfandat.
  • La branca de jubilació s’enfoca a disminuir ingressos durant la jubilació, oferint pensions temporals i vitalícies de viduïtat, per abordar la finalització de l’activitat laboral associada a l’edat.

Com es determinen les cotitzacions?

Quan parlem de les cotitzacions a Andorra, els assalariats i empleats retenen del 5,5% al 10,5% del salari, amb una mitjana de cotització del 14,5% dels ingressos. En el cas de l’ocupador, és qui assumeix la diferència que oscil·la entre el 4% i el 9% del salari del treballador.

Els emprenedors i els directors d’empreses tenen una retenció entre el 20% i el 25% del salari mitjà mensual, depenent dels ingressos dels treballadors afiliats a la CASS. Les persones sense feina han d’abonar mensualment entre 200 i 400 euros.

documentos organizacion adultos jovenes

D’altra banda, la CASS no sols administra les contribucions, sinó que també cobreix entre el 75% i el 100% dels costos de salut, segons el cas. Els reemborsaments comprenen el 75% de les despeses generals de salut, amb possibilitat d’assolir el 100% amb una assegurança complementària.

A més, cobreix el 90% de les despeses d’hospitalització i el 100% de les originades per accidents laborals o malalties professionals. Si parlem de serveis no afiliats a la CASS, es reemborsa el 33%.

Com és la pensió de jubilació a Andorra?

Al llarg de la carrera laboral, les cotitzacions a la CASS generen punts, detallats a l’extracte de punts de jubilació. Aquest document inclou informació sobre les empreses treballades, el salari cotitzat, la classe de jubilació, el valor de compra del punt, els punts mensuals adquirits i el total acumulat durant la vida laboral.

A l’hora de calcular la pensió, s’efectua mitjançant les fórmules de l’article 200 de la Llei 18/2014 i s’ajusta anualment segons la llei del pressupost o l’article 200 Bis. La pensió es determina sobre la base de les cotitzacions.

La fórmula implica multiplicar el preu de venda del punt pel nombre de mesos i els punts pensionables. Això sí, és important que sàpigues que el preu del punt varia segons el moment de la jubilació i s’actualitza cada any.

D’altra banda, la sol·licitud de l’extracte es pot fer en persona oa través del portal web de la CASS, oferint una visió integral de la contribució i la projecció de la pensió.

Com és el sistema de salut de la seguretat social andorrana?

Els residents andorrans participen financerament en la cobertura mèdica i tenen la llibertat d’escollir el metge de capçalera d’entre els 10 centres de salut distribuïts per tot el territori. Aquest metge sencarrega de coordinar les necessitats datenció primària i, en cas que sigui necessari, deriva a especialistes.
banner medico medico que trabaja computadora portatil

A més, el sistema d’atenció mèdica a Andorra destaca per oferir un subsidi més gran per a tractaments dentals en comparació amb altres països veïns. D’altra banda, el govern té acords amb països veïns com ara França i Espanya per cobrir qüestions mèdiques de totes les especialitats.

A l’àmbit hospitalari, l’hospital Nostra Senyora de Meritxell té capacitat per a 200 llits, sent un punt de referència sanitari fonamental a Andorra.

En conclusió, la seguretat social andorrana, a través de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS), garanteix protecció i prestacions a tots els residents. Les cotitzacions varien segons l‟estatus laboral i la pensió es calcula segons les cotitzacions i els punts acumulats.

Recorda que la CASS administra reemborsaments de salut, cobrint entre el 75% i el 100% dels costos, amb un èmfasi especial en tractaments dentals. A ICOB comptem amb un equip especialitzat en assessoria per garantir que la teva mudança a Andorra sigui fluida i sense preocupacions.

Taula de continguts

Comença Ara

Abrir chat
Hola 👋
En què et podem ajudar?